CHOOSE YOUR LANGUAGE
follow us

Frakt & Retur

Enligt konsumenträttslagen har du rätt att säga upp ditt köp utan att ange en anledning inom 14 dagar efter mottagandet av sändningen.

Endast konsumenten har ångerrätt i enlighet med artikel 104.1 i fördraget. 22 i civillagen, med konsument menar vi en person som fungerar som en fysisk människa som inte har direkt samband med sin verksamhet eller yrkesverksamhet.

Denna rätt gäller inte personer som gör inköp i samband med sin affärsverksamhet, t.ex. till företaget.

Du kan utöva denna rätt om du gör en skriftlig ångerförklaring inom ovanstående period. Genom att skriva ett sådant uttalande kan du använda formeln som finns på vår webbsida eller på Internet. För att bibehålla tidsfristen för att återkalla utträdet är det tillräckligt att skicka en indragningsdeklaration i pappersform eller elektronisk form via post.

Den returnerade produkten ska skickas inom 14 dagar från inköpsdatum till företagets adress:

MasterWeld Sp.z o.o.
Gata: Kapitałowa 4 35-213 Rzeszów, Polen

Kostnaden för returtransport bärs av köparen.

Rätten att frånträda avtalet ger dig inte möjlighet att använda produkten gratis. Enligt reglerna, där produkten användes i mer mängd än vad som är nödvändigt för att fastställa funktionalitet, har säljaren rätt att debitera köparen kostnaderna för att minska dess värde.

Du måste informera oss om ditt beslut att dra dig ur avtalet genom ett entydigt uttalande (t.ex. brev som skickas via post eller e-post) eller använda uttagsformuläret som finns på webbsidan eller ladda ner provet på Internet. För att uppfylla ångerfristen är det tillräckligt att skicka information om utövandet av denna rättighet innan ångerfristen löper ut.

Vid uttag ur avtalet bär Kunden den direkta kostnaden för att returnera varorna och får återbetalning av kostnader för själva varorna och dess försändelser. Bidraget kommer att ske inom den lagstadgade perioden på 14 dagar från och med den dag då ångerdeklarationen mottogs.

Dessutom förbehåller vi oss rätten att hålla inne återbetalningen tills varorna tas emot. Varorna tillsammans med inköpsbeviset måste returneras omedelbart, senast 14 dagar från den dag då vi underrättar oss om utträdet ur avtalet. Om denna period överskrids kan bidraget förklaras ogiltigt i enlighet med lagen.

Observera också att vi inte accepterar återbetalningar som skickas till vår adress vid leverans.

Hämta: