CHOOSE YOUR LANGUAGE
follow us

Klagomål

Om det efter köpet visar sig att de mottagna varorna är skadade, inte fungerar som de ska eller inte är i enlighet med avtalet, har du rätt att lämna in ett klagomål. De defekta varorna bör returneras till oss för att vi ska kunna undersöka klagomålets giltighet. Om du är osäker, kontakta oss för att bestämma nästa nödvändiga steg.

Alla klagomål som rör varorna eller utförandet av ett försäljningsavtal kan göras av dig i två former:

Om du väljer det första formuläret bör du bifoga följande information till din e-post:

  • Köparens namn och efternamn (företagsnamn – om köpet gjordes för företagets ändamål)
  • Bevis på försäljningsnummer (inleverans eller momsfaktura)
  • Modell av den annonserade enheten
  • Beskrivning av felet

Varje klagomål skall behandlas inom 14 dagar efter mottagandet av ansökningsformuläret i rätt form.