CHOOSE YOUR LANGUAGE
follow us

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy för kunder på webbplatsen https://paton.se/

I. Uppgifter om personuppgiftsansvarig för personuppgifter

Vi informerar dig om att administratören av dina personuppgifter är MasterWeld Sp. z o.o., 35-105 Rzeszów, skatte-ID: PL813 375 25 15 . Du kan kontakta företaget angående skydd av personuppgifter på: sale@paton.se

II. Ändamål och skäl för behandling av personuppgifter

För att tillhandahålla tjänster i enlighet med din företagsprofil behandlar företaget dina personuppgifter för olika ändamål, men alltid i enlighet med lagen. Nedan hittar du de listade syftena med behandlingen av personuppgifter tillsammans med de rättsliga grunderna.

För att mäta tjänsten och utföra tjänsten behandlar vi personuppgifter som:

 • namn och efternamn eller företag,
 • Leveransadress
 • E-postadress
 • skatteregistreringsnummer
 • ordernummer,
 • registreringsdatum.

Den rättsliga grunden för sådan databehandling är art. Artikel 6.2 i förordning (EEG) På så sätt ska kommissionen underrätta kommissionen om b GDPR, som gör det möjligt att behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra avtalet eller vidta åtgärder för att ingå ett avtal.

För att behandla ett klagomål behandlar vi personuppgifter som:

 • namn och efternamn eller företaget
 • E-postadress
 • ordernummer,
 • vid behov, bosättningsadressen , om det finns en återbetalning,
 • eventuellt ett bankkontonummer om det finns en återbetalning.

Den rättsliga grunden för sådan databehandling är art. Artikel 6 i lag. 1 I förordning (EEG) På så sätt ska kommissionen underrätta kommissionen om b) En GDPR som gör det möjligt att behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra avtalet eller vidta åtgärder för att ingå ett avtal.

För att skicka e-postmeddelanden om meddelanden i klientpanelen behandlar vi personuppgifter som:

 • E-postadress
 • ordernummer.

Den rättsliga grunden för sådan databehandling är art. Artikel 6 i lag.1 i förordning (EEG) På så sätt ska kommissionen underrätta kommissionen om f GDPR, som gör det möjligt att behandla personuppgifter om personuppgiftsansvarige på detta sätt eftersträvar sitt berättigade intresse (i detta fall är bolagets intresse att informera kunden om verksamhet i samband med tillhandahållandet av tjänsten i syfte att öka bekvämligheten med att använda tjänsten).

För att kontakta oss per telefon i frågor som rör tillhandahållandet av tjänsten behandlar vi personuppgifter som:

 • telefonnummer
 • ordernummer

– om du är intresserad av form av telefonkontakt (Telefonnummer är inte obligatoriskt). Den rättsliga grunden för sådan databehandling är art. Artikel 6 i lag 1 i förordning (EEG) På så sätt ska kommissionen underrätta kommissionen om en GDPR som gör att du kan behandla personuppgifter på grundval av ditt samtycke frivilligt.

För att utfärda en faktura och uppfylla andra skyldigheter som följer av skattelagstiftningen, till exempel provision en skatt som kan uppfylla skattelättnaden. redovisningsposter i 5 år behandlar vi personuppgifter som:

 • namn och efternamn eller, företags namn
 • företag,
 • Adress,
 • Skatteregistreringsnummer
 • ordernummer.

Den rättsliga grunden för sådan databehandling är art. Artikel 6 i lag.1 i förordning (EEG) På så sätt ska kommissionen underrätta kommissionen om f GDPR, som gör det möjligt att behandla personuppgifter om sådan behandling är nödvändig för att personuppgifteransvarig ska kunna upfylla skyldigheter som följer av lagen.

För att lagra obetalda förfrågningar behandlar vi personuppgifter som:

 • namn och efternamn eller företagets namn,
 • E-postadress
 • ordernummer

Det kan hända att du kommer att besluta om att använda tjänsten efter en tid efter mottagandet av värderingen. Den rättsliga grunden för sådan databehandling är art. Artikel 6 i l.1i förordning (EEG) På så sätt ska kommissionen underrätta kommissionen om f GDPR, som gör det möjligt att behandla personuppgifter, om personuppgiftsansvarige på detta sätt eftersträvar sitt berättigade intresse (i detta fall är bolagets intresse att tillåta ingående av avtalet under en viss tidsperiod utan att behöva upprepa värderingen).

För att testa tillfredsställelsen av de tjänster som erbjuds behandlar vi personuppgifter som:

 • E-postadress
 • ordernummer.

Den rättsliga grunden för sådan databehandling är art. Artikel 6 l.1 i förordning (EEG) På så sätt ska kommissionen underrätta kommissionen om f GDPR, som gör det möjligt att behandla personuppgifter om personuppgiftsansvarige på detta sätt eftersträvar sitt berättigade intresse (i detta fall är företagets intresse att känna till kundernas åsikter om de tjänster som tillhandahålls för att anpassa dem till behov och förväntningar hos de berörda).

För att skapa register och register relaterade till GDPR, inklusive t.ex. register över kunder som har invänt i enlighet med GDPR, behandlar vi personuppgifter som:

 • namn och efternamn,
 • E-postadress

GDPR regler införa vissa skriftliga skyldigheter för oss att visa efterlevnad och ansvarsskyldighet, så om du rapporterar, till exempel, att du har rätt att följa bestämmelserna i GDPR, kommer det att bli föremål för en rapport om genomförandet av detta direktiv. För att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte måste vi veta vem som inte använder direktmarknadsföring, eftersom det inte önskar. Den rättsliga grunden för en sådan behandling är för det första artikel 104 feuf. med beaktande av följande: Artikel 6 L.1 i förordning (EEG) På så sätt skall kommissionen underrätta kommissionen om c GDPR, som gör det möjligt att behandla personuppgifter, om en sådan behandling är nödvändig för att den registeransvarige ska kunna fullgöra skyldigheter som följer av lagen. För det andra föreskrivs i artikel 2.1 a i grundförordningen att med beaktande av följande: Artikel 6 L.1 i förordning (EEG) På så sätt skall kommissionen underrätta kommissionen om f GDPR, som gör det möjligt att behandla personuppgifter om personuppgiftsansvarig på detta sätt har sitt legitima intresse (i detta fall är bolagets intresse att ha kunskap om de personer som utövar sina rättigheter enligt med GDPR).

För att upprätta, utreda eller försvara oss mot anspråk behandlar vi personuppgifter som:

 • namn och efternamn eller företagets namn
 • Bosättningsadress.
 • Personnummer eller skatteregistreringsnummer.
 • E-postadress
 • IP-adress,
 • ordernummer.

Den rättsliga grunden för sådan databehandling är art. Artikel 6 L.1 i förordning (EEG) På så sätt ska kommissionen underrätta kommissionen om f GDPR, som gör det möjligt att behandla personuppgifter om personuppgiftsansvarige på detta sätt eftersträvar sitt berättigade intresse (i detta fall är företagets intresse att ha personuppgifter som gör att du kan upprätta, hävda eller försvara dig själv mot fordringar, inklusive kunder och tredje part).

För arkivering och bevisändamål behandlar vi personuppgifter som:

 • namn (om så anges)
 • E-postadress
 • ordernummer

– i syfte att säkerställa information som kan användas för att visa omständigheter av rättslig betydelse. Den rättsliga grunden för sådan databehandling är art. Artikel 6 L.1 i förordning (EEG) På så sätt ska kommissionen underrätta kommissionen om f GDPR, som gör det möjligt att behandla personuppgifter om personuppgiftsansvarige på detta sätt eftersträvar sitt berättigade intresse (i detta fall är bolagets intresse att ha personuppgifter som kommer att visa vissa fakta relaterade till tjänster, t.ex. när en statlig myndighet begär detta).

För analytiskt ändamål, dvs. forskning och analys av aktivitet på en webbplats som ägs av företaget, behandlar vi personuppgifter som:

 • Datum och tid för webbplatsbesök
 • typ av operativsystem,
 • ungefärlig plats,
 • den typ av webbläsare som används för att surfa på webbplatsen,
 • tid på webbplatsen
 • besökta sidor
 • undersida där kontaktformuläret har fyllts i.

Den rättsliga grunden för sådan databehandling är art. Artikel 6 L.1 i förordning (EEG) På så sätt ska kommissionen underrätta kommissionen om f GDPR, som gör det möjligt att behandla personuppgifter, om personuppgiftsansvarige på detta sätt eftersträvar sitt berättigade intresse (i detta fall är företagets intresse att känna till kundernas verksamhet på webbplatsen).

För att kunna använda cookies på webbplatsen behandlar vi sådan textinformation. Den rättsliga grunden för sådan behandling är art. Artikel 6 L.1 i förordning (EEG) På så sätt ska kommissionen underrätta kommissionen om en GDPR, som gör att du kan behandla personuppgifter på grundval av frivilligt samtycke (första gången du besöker webbplatsen finns det en förfrågan om samtycke till användning av cookies).

För att administrera webbplatsen behandlar vi personuppgifter som:

 • IP-adress
 • serverdatum och tid
 • information om din webbläsare
 • Information om operativsystemet

Dessa data lagras automatiskt i den så kallade serverloggar, varje gång du använder en webbplats som ägs av företaget. Det skulle inte vara möjligt att administrera en webbplats utan en server, och utan denna automatiska lagringssystem. Den rättsliga grunden för sådan databehandling är art. Artikel 6 L.1 i förordning (EEG) På så sätt ska kommissionen underrätta kommissionen om f GDPR, som tillåter behandling av personuppgifter, om personuppgiftsansvarige på detta sätt eftersträvar sitt berättigade intresse (i detta fall är företagets intresse att administrera webbplatsen).

BARNS INTEGRITET

Våra tjänster är inte avsedda för barn under 16 år. Av dessa skäl vill vi informera er om att vi, utan vårdnadshavares samtycke, behandlar personuppgifter av barn under 16 år, kommer att vidta lämpliga åtgärder för att radera dessa uppgifter så snart som möjligt. Vi behandlar inte medvetet personuppgifter för barn under 16 år utan giltigt medgivande från deras vårdnadshavare.

III. Cookies

1. Företaget använder så kallade cookies, precis som alla andra webbplatser, dvs. Kort textinformation, lagrade på din dator, telefon, surfplatta eller annan användares enhet. De kan läsas av vårt system, men också av system som tillhör andra webbplatser som vi använder (t.ex. Facebook, Google).

2. Cookies utför en hel del funktioner på webbplatsen, oftast användbara, som vi kommer att försöka beskriva nedan (om informationen är otillräcklig, vänligen kontakta oss): sale@paton.se

3. Säkerställa säkerhet – Cookies används för att autentisera användare och förhindra obehörig användning av klientpanelen. De tjänar därför till att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst.

4. Inverkan på webbplatsens processer och prestanda – cookies används för att göra att webbplatsen fungerar smidigt och använda de funktioner som finns på den, vilket bland annat är möjligt genom att komma ihåg inställningarna mellan efterföljande besök på webbplatsen. De kan därför enkelt navigeras på webbplatsen och enskilda delsidor.

5. Sessionsstatus – cookies lagrar ofta information om hur besökare använder webbplatsen, t.ex. som undersidor oftast visas. De identifierar också fel som visas på vissa delsidor. Cookies som används för att spara den så kallade “Sessionsstatus” bidrar därför till att förbättra tjänsterna och öka webbupplevelsen.

6. Upprätthålla sessionsstatus – Om klienten loggar in på panelen kan du med cookies underhålla sessionen. Detta innebär att när du går till en annan undersida behöver du inte ange din inloggning och ditt lösenord igen varje gång, vilket främjar bekvämligheten av att använda webbplatsen.

7. Skapa statistik – cookies används för att analysera hur användare använder webbplatsen (hur många som öppnar en webbplats, hur länge de finns kvar på den, vilket innehåll väcker den störst intresse osv.). Detta gör att vi kan konstant förbättra webbplatsen och anpassa den till användarnas önskemål. Vi använder Google-verktyg som Google Analytics för att spåra aktivitet och skapa statistik. Förutom att rapportera användningsstatistik kan Google Analytics också tillsammans med några av de cookies som beskrivs ovan hjälpa dig att se mer relevant innehåll på Googles tjänster (t.ex. i sökmotorn) Google) och på webben.

8. Användning av sociala funktioner – på webbplatsen har vi den så kallar man Facebook pixel, som låter dig att gilla vår fanpage utan att lämna webbsidan. Men för att göra det måste vi använda cookies från Facebook.

9. Din webbläsare tillåter användning av cookies på din enhet som standard, så vid ditt första besök, vänligen samtycke till användning av cookies. Om du inte vill använda cookies när du surfar på webbplatsen kan du ändra inställningarna i din webbläsare – blockera den automatiska driften av cookies eller begära meddelande om varje gång cookies placeras på din enhet. Du kan när som helst ändra inställningar.

10. Samtidigt som vi respekterar alla personers autonomi som använder webbplatsen känner vi oss dock skyldiga att varna för att inaktivering eller begränsning av användningen av cookies kan orsaka ganska allvarliga svårigheter med att använda webbplatsen, t.ex. i form av att behöva logga in på varje undersida, längre lastningsperiod på webbplatsen, begränsningar av användningen av funktionalitet, svårigheter att ”gilla” vår Facebook-sida, etc.

IV. Rätt att återkalla samtycke

1. Om behandlingen av personuppgifter utförs på grundval av samtycke, kan du när som helst återkalla detta samtycke efter eget gottfinnande.

2. Om du vill återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter behöver du helt enkelt:

• skicka ett e-postmeddelande direkt till företaget till adressen sale@paton.se eller

• klicka på länken i det e-postmeddelande som bifogas i slutet av meddelandet eller • ta bort kommentaren under en av artiklarna eller

• ta bort den bokförda feedbacken om tjänsterna. 3. Om behandlingen av dina personuppgifter utfördes på grundval av samtycke, gör dess tillbakadragande inte behandlingen av personuppgifter olaglig förrän dess. Med andra ord, tills vi drar tillbaka vårt samtycke, har vi rätt att behandla dina personuppgifter och dess annullering påverkar inte lagenligheten av behandlingen hittills.

V. Krav på att tillhandahålla personuppgifter

 1. Det är frivilligt att tillhandahålla personuppgifter och beror på ditt beslut. I vissa fall är det dock nödvändigt att tillhandahålla vissa personuppgifter för att uppfylla dina förväntningar på användningen av tjänsterna.
 2. För att beställa en tjänst på webbplatsen är det nödvändigt att tillhandahålla ett namn och en e-postadress – utan detta kan vi inte ingå och fullgöra avtalet.
 3. För att du ska kunna ta emot en faktura för tjänster är det nödvändigt att tillhandahålla alla uppgifter som krävs enligt skattelagstiftningen, och därför namnet eller företagets namn, adress till uppehåll eller adress till det registrerade kontoret, skatte-ID-nummer , utan detta kan vi inte utfärda fakturan korrekt.
 4. För att kunna kontakta dig per telefon i frågor som rör tillhandahållandet av tjänsten, måste du ange ett telefonnummer – utan detta kan vi inte ringa.
 5. Om du vill ta emot sms-meddelanden i kundpanelen måste du ange ett telefonnummer – utan detta kan vi inte skicka ett meddelande.
 6. För att du ska få rabatter på framtida tjänster måste du ange ditt namn och din e-postadress utan detta kan vi inte skicka rabattkoder.

VI. Automatiserad beslutsfattande och profilering

Vi informerar dig om att vi inte gör automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering. Innehållet i enkäten, som skickas via kontaktformuläret, bedöms inte av IT-systemet. Det föreslagna priset för tjänsten är inte på något sätt ett resultat av en bedömning av något IT-system.

VII. Mottagare av personuppgifter

 1. Som de flesta företagare drar vi nytta av hjälp från andra enheter i vår verksamhet, vilket ofta innebär behovet av att överföra personuppgifter. Därför, om nödvändigt, förser vi dina personuppgifter till advokater som tillhandahåller tjänster, snabba betalningsföretag, ett redovisningsföretag, ett webbhotell, ett företag som ansvarar för att skicka sms-meddelanden, samt ett försäkringsbolag (om det är nödvändigt att reparera skadan).
 2. Dessutom kan det hända att t.ex. på grundval av den relevanta rättsliga bestämmelsen eller den behöriga myndighetens beslut måste vi också överföra dina personuppgifter till andra enheter, vare sig de är offentliga eller privata. Därför är det oerhört svårt för oss att förutsäga vem som kan begära delning av personuppgifter. Men för vår del försäkrar vi er att varje begäran om att dela personuppgifter analyseras mycket noggrant så att vi av misstag inte överför information till en obehörig person.

VIII. Överföring av personuppgifter till tredjeländer

 1. Som de flesta handlare använder vi olika populära tjänster och tekniker som erbjuds av enheter som Facebook, Microsoft och Google. Dessa företag är etablerade utanför Europeiska unionen och behandlas därför enligt bestämmelserna i GDPR som tredjeländer.
 2. GDPR inför vissa begränsningar av överföringen av personuppgifter till tredjeländer, eftersom skyddet av personuppgifter för unionsmedborgare tyvärr inte kan vara tillräckligt, eftersom EU-lagstiftningen inte är tillämplig där. Därför är varje personuppgiftsansvarig för personuppgifter skyldig att fastställa den rättsliga grunden för en sådan överföring.
 3. Vi försäkrar er å vår sida att vi vid användning av tjänster och teknik endast överför personuppgifter till amerikanska enheter och endast de som har anslutit sig till Privacy Shield program, på grundval av Europeiska kommissionens verkställande beslut av den 12 juli 2016, läs mer på Europeiska kommissionens webbplats: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl.
  De som har anslutit sig till Privacy Shield-programmet, se till att de uppfyller de höga normerna för skydd av personuppgifter i Europeiska unionen, så användningen av deras tjänster och teknik vid behandling av personuppgifter är laglig.
 4. Vi kommer att ge dig ytterligare förklaringar när som helst om överföring av personuppgifter, särskilt när denna fråga väcker dig.
 5. Du har rätt att när som helst få en kopia av de personuppgifter som överförs till ett tredjeland.

IX. Behandlingsperiod för personuppgifter

 1. I enlighet med tillämplig lag behandlar vi inte dina personuppgifter “på obestämd tid” utan för den tid som behövs för att nå ditt mål. Efter denna period raderas eller förstörs dina personuppgifter oåterkalleligen.
 2. Om vi inte behöver utföra någon annan verksamhet på dina personuppgifter än att lagra den (t.ex. när vi behåller innehållet i beslutet om försvar av fordringar), säkrar eller förstör vi det ytterligare genom att pseudonymisera. Pseudonymisering består i sådan kryptering av personuppgifter eller en insamling av personuppgifter som utan ytterligare nyckel är det omöjligt att läsa dem, och därför blir sådan information helt värdelös för en obehörig person.
 3. När det gäller individuella behandlingsperioder av personuppgifter informerar vi dig om att vi behandlar personuppgifter under en period av:
 • Kontraktets varaktighet – när det gäller personuppgifter som behandlas i syfte att ingå och fullgöra avtalet.
 • 3 år eller 10 år + 1 år – för personuppgifter som behandlas i syfte att upprätta, driva eller försvara fordringar (periodens längd beror på om båda parter är företagare eller inte).
 • Sex månader – när det gäller personuppgifter som samlats in vid värderingen av tjänsten, och samtidigt ingicks avtalet inte omedelbart.
 • Fem år – när det gäller personuppgifter om fullgörandet av skatterättsliga skyldigheter,
 • tills du återkallar ditt samtycke eller uppnår syftet med behandlingen, men i högst 5 år, med avseende på personuppgifter som behandlas på grundval av samtycke;
 • till dess att en effektiv invändning eller syftet med behandlingen har uppnåtts, men i högst 5 år, när det gäller personuppgifter som behandlas på grundval av personuppgiftsansvarigens berättigade intresse eller i den mening som avses i marknadsföring,
 • tills uppgifterna är föråldrade eller nyttan av uppgifterna har gått förlorade, men inte mer än 3 år för personuppgifter som behandlas huvudsakligen för analytiska ändamål, användning av cookies och administrering av webbplatsen.

4. Vi förväntar oss perioder av år från slutet av året då vi började behandla personuppgifter för att förbättra processen för radering eller förstörelse av personuppgifter. En separat beräkning av tidsfristen för varje ingången avtal skulle medföra betydande organisatoriska och tekniska svårigheter samt betydande finansiella utgifter, så inrättandet av ett enda datum för radering eller förstöring av personuppgifter gör det möjligt för oss att hantera denna process mer effektivt. Naturligtvis, om du utövar din rätt att glömma, sådana situationer anses individuellt. 5. Det ytterligare år som rör behandling av personuppgifter som samlats in för fullgörandet av avtalet dikteras av det faktum att du hypotetiskt kan lämna in en fordran strax före preskriptionstidens utgång, kan begäran delges en betydande försening eller så kan du felaktigt fastställa preskriptionstiden för din fordran.

X. Behörigheter för datapersoner

1. Vi informerar dig om att du har rätt till: • tillgång till dina personuppgifter;

• Rättelse av personuppgifter.

 • radering av personuppgifter.

 • Begränsningar av behandlingen av personuppgifter.

• Invändningar mot behandlingen av personuppgifter.

 • överföring av personuppgifter.

2. Vi respekterar dina rättigheter enligt dataskyddslagarna och strävar efter att underlätta deras genomförande så bra som vi kan.

3. Vi påpekar att dessa befogenheter inte är absoluta och därför kan vi i vissa situationer lagligt vägra att följa dem. Men om vi vägrar att bevilja en begäran, är det först efter noggrann analys och endast om en vägran att bevilja begäran är nödvändig.

4. När det gäller rätten att invända förklarar vi att du när som helst har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter på grundval av personuppgiftsansvariges legitima intresse (de nämns i avsnitt III) i samband med din speciella situation.

Du måste dock komma ihåg att vi enligt lagstiftningen kan vägra att ta hänsyn till invändningen om vi visar att:

• det finns legitima skäl för behandling som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller

• det finns skäl att fastställa, hävda eller försvara anspråk.

5. Dessutom kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. I en sådan situation, efter att ha mottagit en invändning, kommer vi att upphöra med behandlingen för detta ändamål.

6. Du kan utöva dina rättigheter genom att:

• skicka ett e-postmeddelande direkt till företaget till biuro@paton.com.pl eller

• klicka på länken i e-postmeddelandet som bifogas i slutet av meddelandet, eller

• manuellt ändra data i klientpanelen, på fliken “Datainformation”.

XI. Rätt att inge ett klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lag kan du lämna in ett klagomål till ordföranden för Office for Personal Data Protection.

XII. Slutbestämmelser

1. Skyddet av personuppgifter ska gälla i den mån denna sekretesspolicy inte är reglerad.

 2. Alla ändringar som görs i denna sekretesspolicy kommer att meddelas/meddelas via e-post.  

3. Denna sekretesspolicy gäller från och med den 25 maj 2018.