CHOOSE YOUR LANGUAGE
follow us

Allmänna Garantivillkor

Industriell Anläggning för Svetsutrustning av Institutet för Elektrisk Svetsning uppkallad efter E.O. Paton garanterar att strömkällan fungerar korrekt, förutsatt att användaren upprätthåller drifts-, lagrings- och transportförhållandena. Tillverkare ger en garanti för 24, 36 och 60 månader bade för konsument – och företagsköp. Garantiperioden börjar från försäljningsdatum för enheten till slutanvändaren på grundval av försäljningsdokumentet från kvittot eller momsfakturan.

Om produkten inte stammer med beskrivningen, har en defekt eller fungerar inte, kunden har rätt till gratis reperation av maskinen, utbyte, rabatt eller återbetalning.

Garantin täcker endast skador som orsakats under garantin som uppstod av skäl som ingår i den sålda produkten eller felaktig prestandateknik. PATON™ företag åtar sig att utföra följande aktiviteter under den grundläggande garantiperioden:

 • Utföra diagnostik och identifiera orsakerna till felet;
 • Tillhandahålla nödvändiga komponenter för att reparera svetsutrustninge
 • Utbyte av defekta komponenter och delar,
 • Kontrollera reparerad utrustning,
 • Skicka tillbaka den reparerade enheten.

Garantiperioden förlängs för den repareringsperiod.

Produkten i klagomålet lämnas till försäljningsstället. Villkoret för att behandla klagomålet är:

 • Uppvisande av ett dokument som bekräftar köpet gjordes tillsammans med försäljningsdatum (kvitto, momsfaktura)
 • Korekt slutfört garantikort och skicka det till service@paton.se
 • Leverans av fullständigt ifyllda dokument I enlighet med informationen i bruksanvisningen.

Grundläggande garantiskyldigheter omfattar inte utrustning som:

 • Har mekaniska skador som påverkar anordningens funktion (t.ex. deformation av delar av maskinen på grund av de faller från en höjd, faller tungt föremål på utrustning, skador av kontroll elementer eller kopplingar);
 • Har spår av korrosion som orsakade felet;
 • Har skadats på grund av effekten av hög fukt på efektkomponenter och elektronik
 • Har skadats på grund av damm i maskinen som kan påverka strömmen (koldamm, små metalldelar)
 • Vid oberoende försök att reparera visa delar av maskinen eller elektroniska komponenter
 • Skador till följd av montering av fel delar eller tillbehör, användning av olämpliga konserveringsmedel.

Beroende på driftsförhållandena rekommenderas att rengöra de interna komponenterna och enheter med tryckluft en gång var sjätte månad för att undvika fel. Ta bort locket från enheten i förväg. Rengör apparaten noggrant genom att hålla kompressorslangen på tillräckligt avstånd för att undvika skador på elektriska komponenter och mekaniska enheter.

Grundläggande garantiskyldigheter gäller inte för att ersätta komponenterna i svetsutrustningen som är i drift utsätts för fysisk kontakt. Fordringar avseende följande uppgifter ska godtas senast två veckor efter försäljningsdagen:

 • ON och OFF- knappen
 • Justeringsrattor för svetsparametrar
 • anslutningsuttag för kabel och hylsa,
 • Styruttag,
 • nätverkskabel och nätverkskabelkontakt
 • transporthandtag, axelrem, skyddväska, låda,
 • elektrodhållare, viktkontakt, brännare, kablar och svetshylsor.

Standard- och Pro-seriens svetsinverter har en 5-årig grundgaranti. Ett obligatoriskt villkor är att utföra underhåll inom de föreskrivna tidsfristerna på ett auktoriserat servicecenter. Primärt underhåll bör ske 24 månader efter försäljningsdagen.

Garantin gäller inom Republiken Polens och Europeiska unionens territorium.

Svetskablar för reparationsarbeten behövs inte, så skicka dem inte.

Leverans av enheten till Paton servicecenter utförs på köparens bekostnad för hela garantiperioden.